Hierbij geef ik het Kursusprojekt toestemming om onderstaande gegevens te gebruiken voor een goed verloop van de cursus.
Ik wil mij inschrijven voor:
Cursus :
Keuze indien van toepassing :
En betaal contant :(lesgeld en materiaalkosten)
Achternaam :
Voornaam :
Telefoonnummer :
Mobiel:
Email adres :
Graag alles duidelijk en volledig invullen !!!
Ontvangt U onze digitale nieuwsbrief nog niet, en wilt U deze ontvangen, dan hier aanvinken : Als U onze nieuwsbrief al ontvangt svp NIET nogmaals aanvinken
Wilt U i.v.m. subsidie-toekenning aangeven tot welke leeftijds-categorie U behoort :
0 t/m 17 jaar 18 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder
Uw gegevens worden 3 jaar bewaard en daarna vernietigd!