Inschrijven:

Tijdens de “Openhuisdag” op zaterdag 26 januari 2019. (in het Dorpshuis XXL, Oranje Nassaustraat 31, Benschop). U kunt inschrijven van 13.00 tot 15.30 uur.

Bent u verhinderd, vraag dan een ander om voor u in te schrijven. Wilt u er rekening mee houden dat u voor elke cursus die u wilt volgen en voor elke persoon een apart formulier invult !!!!!

Natuurlijk zijn er ook dit jaar weer een 2-tal extra avonden gepland voor inschrijvingen en wel op maandag 28 januari in De Schouw te Lopik, en op dinsdag 29 januari in het Dorpshuis XXL te Benschop. Beide avonden van 20.00 uur tot 21.00 uur.

Om de snelheid van het inschrijven te bevorderen kunt U hier een inschrijfformulier downloaden, printen en thuis op Uw gemak op de computer, laptop of tablet volledig invullen.

LET OP !

Zonder contante betaling van cursusgeld en materiaalkosten is de inschrijving niet geldig.

Na-inschrijving (vanaf donderdag 31 januari):

• Via deze website geeft het Kursusprojekt Benschop een overzicht van de cursussen. In de uitgebreide omschrijving van de cursussen vindt U de naam van de cursusbegeleider die U telefonisch kunt benaderen voor al Uw vragen (b.v. of er bij deze cursus nog plaats is).

• Na-inschrijvingen zijn pas geldig zodra wij uw betaling ontvangen hebben.

Betaling:

• Op het moment van inschrijving dient u contant de in het programma vermelde cursuskosten en eventuele materiaalkosten te betalen. In enkele gevallen, bijvoorbeeld als de materiaalkosten niet vooraf bekend zijn of afhankelijk zijn van het verbruik, worden de materiaalkosten tijdens de cursus rechtstreeks aan de docent betaald. Zie hiervoor de cursusbeschrijving.

Het annuleren van cursussen:

Door Kursusprojekt Benschop...

Het wel of niet doorgaan van een cursus is afhankelijk van het aantal inschrijvingen.

Als een cursus onverhoopt NIET doorgaat, dan krijgt u hiervan bericht en betaalt u de cursus uiteraard niet:

Het Kursusprojekt draagt zorg voor restitutie van het cursusgeld en eventuele materiaalkosten.

Door u...

• Uw inschrijving is niet annuleerbaar en geldt voor de gehele cursus, inclusief materiaalkosten.

• Teruggave van het cursusgeld is niet mogelijk. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan, schriftelijk via het secretariaat, bij de werkgroep restitutie worden aangevraagd. Bij eventuele restitutie worden administratiekosten in mindering gebracht.

• Het is wel mogelijk een plaatsvervanger naar de cursus te sturen. De cursusbegeleider dient hiervan op de hoogte gesteld te worden.

LET OP !

Neem goede notie van de begindatum, dag en tijd van de door u gekozen cursus !

Wij sturen u GEEN herinnering.

Zonder tegenbericht gaat uw cursus door en wordt u verwacht op de vermelde tijd en plaats.

Tot slot:

• Het volgen van een cursus is geheel voor eigen risico.

• Tijdens de lessen mag niet gerookt worden.

• Consumpties gedurende de cursus zijn voor eigen rekening.

Mocht er toch nog iets onduidelijk zijn, neem dan telefonisch contact op met de begeleider van de desbetreffende cursus. Deze staat (op deze website) bij iedere cursus vermeld.