Cursusnummer:
Cursus:
Wanneer:
Data:
Waar:zzz
Docent:
Lesgeld:
Materiaalkosten:
Cursusbegeleiding:
15 Er is nog plaats bij deze cursus !!!
Kijken naar kunst: Relieken
5 donderdagavonden : 20.00-22.00 uur, 1 zaterdagmiddag 12.00 uur
27 september, 4, 11, 18, 25 en 27 oktober
Dorprshuis XXL, Benschop
Jean van Tongeren
€ 30,00
Geen
Elly, tel. 0348-452409
N.a.v. de tentoonstelling Relieken in het Catharijne Convent Utrecht wil ik verschillende relieken en hun verhalen uit de doeken doen.

Een van de belangrijkste vrouwen die in de 4de eeuw op zoek ging naar relieken, was Helena, de moeder van Constantijn de Grote. Ze kwam terug met o.m. het Kruis, de Spijkers en de Lans. Hoe ze dat deed is b.v. aan de hand van fresco’s te zien. Ook de geschiedenis van de 3 magiërs (koningen) relieken in Keulen worden behandeld. Daarnaast zullen het teruggevonden bloed van Christus en zijn doornenkroon en de relieken van Johannes de Doper aan bod komen. De relieken die in het bezit waren van Karel de Grote en zijn zonen, m.n. in Aken, worden belicht. De Keulse relieken, met veel aandacht voor Ursula en haar 10.000 gezellinnen (maagden) en het Thebaanse legioen worden behandeld.

Tenslotte zullen we de reliekschatten in de Maasstreek – Tongeren - Maastricht (St.Servaas) - Luik (Lambertus en Hubertus) - Namen bestuderen, met veel aandacht voor de zgn. Maaslandse 12de en 13de eeuwse kunst.