Cursusnummer:
Cursus:
Wanneer:
Data:
Waar:zzz
Docent:
Lesgeld:
Materiaalkosten:
Cursusbegeleiding:
10 Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar !!!
Kijken naar kunst
4 donderdagavonden: 20.00-22.00 uur en1 zaterdagmiddag 12:00 uur
3, 10, 17, 24 oktober en 7 december
Dorpshuis XXL, Benschop
Jean van Tongeren
€ 25,00
Geen
Elly, tel.: 0348 452409
N.a.v. de tentoonstelling "Rembrandt's vroegste jaren" in het museum Lakenhal in Leiden wordt de kunstgeschiedenis van Leiden tot aan de eerste jaren van Rembrandt besproken. Beginnend bij de Romeinen, dan de Middeleeuwen, waarbij de bouwgeschiedenis van de Burcht en de Pieters- en Hooglandsekerk en hun interieur wordt behandeld. De tweede avond staat in het teken van het beleg en de vele Vlaamse en Waalse inwijkelingen na de val van Antwerpen in 1585, dat met name voor de Lakenindustrie in Leiden van enorme betekenis is geweest. Ook zal de Gouden eeuw en de architectuur van die tijd aan bod komen. De derde en de vierde avond zullen wij ons richten op de beeldhouw- en schilderkunst, zowel in de Middeleeuwen als in het begin van de 17e eeuw: van Lucas van Leyden tot Rembrandt in zijn Leidse jaren.

In aansluiting zullen wij op 7 december een wandeling door de stad maken met onder meer een bezoek aan de Pieterskerk en eindigend bij de Lakenhal, waar de tentoonstelling over Rembrandt’s vroege jaren zal worden bekeken.